Rovnací stroj tabulového materiálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rovnací stroj tabulového materiálu zadávané zadavatelem MRB Sazovice, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MRB Sazovice, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rovnací stroj tabulového materiálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu válcového rovnacího stroje. Předmětem zakázky je dodávka válcového rovnacího stroje pro zajištění rovnání tabulového materiálu či dílců. Zakázka není rozdělena na dílčí plnění.
Podrobně je předmět zakázky popsán v zadávací dokumentaci, která je přístupná prostřednictvím profilu zadavatele.

Poznámka

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

645405

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MRB-03-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42.63.30.00.2

Místo plnění veřejné zakázky

MRB Sazovice spol. s r.o., Sazovice 191, PSČ: 763 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MRB Sazovice, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Miklík

Kontaktní e-mail: miklik@dages.cz

Kontaktní telefon: +420 603 913 014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rovnací stroj tabulového materiálu.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap