Dodávka technologie děrovacího stroje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologie děrovacího stroje zadávané zadavatelem MRB Sazovice, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MRB Sazovice, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologie děrovacího stroje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu technologie děrovacího stroje (děrovacího / tvářecího lisu) za účelem opracování tabulového hutního materiálu. V rámci výběrového řízení je poptávána dodávka technologie děrovacího stroje s požadovanou specifikací uvedenou v zadávací dokumentace zejména v příloze č. 4 ”Požadovaná specifikace technologie”.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Kompletní nabídka bude předložena v českém, slovenském, anglickém či německém jazyce, v písemné formě.
Jedná se o zakázku bez dílčích plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MRB-02-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Sazovice 191, 763 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 917 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MRB Sazovice, spol. s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Miklík

Kontaktní e-mail: miklik@dages.cz

Kontaktní telefon: +420603913014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologie děrovacího stroje.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap