Rozvoj lidských zdrojů v MPK

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozvoj lidských zdrojů v MPK zadávané zadavatelem MP Krásno, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MP Krásno, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozvoj lidských zdrojů v MPK

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.“ (registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/94.01501) zajištění kurzů odborného vzdělávání pro zaměstnance zadavatele s cílem posílit jejich dovednosti a adaptabilitu a zvýšit konkurenceschopnost zadavatele, dále je předmětem veřejné zakázky vytvoření strategie práce s lidskými zdroji ve společnosti zadavatele a její následné zavedení do praxe a konečně prohloubení uplatňování rovných příležitostí ve společnosti zadavatele.

Poznámka

Došlo k zadání pouze části B) veřejné zakázky, část A) byla zadavatelem zrušena dle § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 80511000-9, CPV 80510000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 845 400,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

100 800,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

27. 9. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mauric & Partner s.r.o. advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslava Blažková

Kontaktní e-mail: jaroslava.blazkova@mauric.cz

Kontaktní telefon: +420 230 234 526

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozvoj lidských zdrojů v MPK.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozvoj lidských zdrojů v MPK zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Jazyková škola ATHENA s.r.o. - část B) veřejné zakázky (25339702) Uchazeč 109 200,- Kč vč. DPH
109 200,- Kč bez DPH
Mgr. Mojmír Zetek - část B) veřejné zakázky (41087267) Dodavatel 100 800,- Kč vč. DPH
100 800,- Kč bez DPH
Skřivánek s.r.o. - část B) veřejné zakázky (60715235) Uchazeč 133 758,24 Kč vč. DPH
110 544,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap