Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie zadávané zadavatelem MOS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MOS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli, a to z nově vybraným dodavatelem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, a to vše s cílem snížení nákladů na výrobu tepelné energie z kotelny Tovární, a to na základě uzavřené Smlouvy o dodávce tepelné energie, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem (Svazek 2 – Př. č. 1 – Smlouva o dodávce tepelné energie).
Zadavatel poskytne vybranému dodavateli do nájmu prostory pro umístění kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále jen KVET), a to na dobu 15 let ode dne uvedení KVET do trvalého provozu po vydání kolaudačního souhlasu pro KVET dle této zadávací dokumentace. Pronajímané prostory budou vybranému dodavateli dány do nájmu na základě Smlouvy o nájmu, která bude obsahovat obchodní podmínky vymezené v této zadávací dokumentaci (Svazek č. 2 – Př. č. 2 – Smlouva o nájmu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-015929

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

65400000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Břidličná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

32 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ZVZ Konzult s.r.o.

Kontaktní e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz

Kontaktní telefon: +420 602754288

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka tepla do kotelny Tovární prostřednictvím instalace nového moderního zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Innogy energo s.r.o. (25115171) Uchazeč 200,10 Kč vč. DPH
174,00 Kč bez DPH
E.ON. energie a.s. (26078201) Uchazeč 243,80 Kč vč. DPH
212,- Kč bez DPH
Sdružení AHP Břidličná (05638267) Dodavatel 198,95 Kč vč. DPH
173,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap