Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji zadávané zadavatelem Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji“ zajištění vzdělávání v oblasti obecného IT, měkkých manažerských dovedností a jiných kurzů; technického a jiného odborné vzdělávání.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy pro každou jednotlivou část, na základě které bude dodavatel poskytovat kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy vzdělávání dle specifikace kurzů, zajištění didaktické techniky, náklady na školící materiály, u některých vymezených kurzů náklady na vzdělávací místnost či občerstvení, náklady na organizační a koordinační činnost dodavatele, zpracování veškerých výkazů účasti dle pravidel OP Zaměstnanost a dané výzvy a náklady na dopravu a ubytování lektorů.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v dokumentech „Podrobná specifikace předmětu zakázky – číselník kurzů“ a „Tabulka kurzů“, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekt „Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005964.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci zapojených subjektů.

Externí odkaz na bližší informace

http://autoklastr.profilzadavatele.cz/

Poznámka

Lhůta k podání nabídek pro část 1 a 3 je do 8.8.2017, 11:00 hod. Lhůta k podání nabídek pro část 2 byla prodloužena do 15.8.2017, 12:00 hod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-017473

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MAK_2/1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80511000-9

Místo plnění veřejné zakázky

ČR mimo hl. m. Prahu – detailně uvedeno v příslušné tabulce kurzů, která je součástí Zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 410 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LB Legal s.r.o. advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Knobová

Kontaktní e-mail: zuzana.knobova@lblegal.cz

Kontaktní telefon: +420 734 575 978

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap