Dodávka kolaborativních robotů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kolaborativních robotů zadávané zadavatelem Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kolaborativních robotů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodání a instalaci zařízení přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
Zakázka je zadávána na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, dvě i více částí. Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení těchto zadávacích podmínek všech částí zakázky.
část 1: Kolaborativní pracoviště BASIC
Jedná se o dodávku a instalaci kolaborativního robotu včetně hardwaru a softwaru pro programování. Zařízení musí splňovat minimálně parametry uvedené v příloze č. 1 části 1 této zadávací dokumentace.
Součástí dodávky je i příslušenství:
- přenosný univerzální stojan, výškově nastavitelný podstavec se zabudovanou ruční jednotkou robotu,
- systém pro ruční vedení efektoru se signalizací,
- kompatibilní dvouprstý efektor.
Součástí předmětu zakázky je také montáž a zprovoznění robotu. Dále je součástí předmětu zakázky bezplatné zaškolení obsluhy a minimálně 3letý bezplatný servis s garancí zásahu do 48 hodin v pracovních dnech. Předmětem dodávky a součástí nabídkové ceny samotného robotu je také příslušná licence potřebného SW pro obsluhu robotu s garantovaným upgrade po dobu min. 3 let.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 1 000 tis. Kč bez DPH. Zadavatel zároveň stanovuje tuto předpokládanou hodnotou jako maximálně přípustnou. V případě, že nabídková cena této části bude vyšší než 1 000 tis. Kč bez DPH, bude toto považováno za nesplnění podmínek zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena.

část 2: Kolaborativní pracoviště ADVANCED
Jedná se o dodávku a instalaci kolaborativního robotu včetně hardwaru a softwaru pro programování. Zařízení musí splňovat minimálně parametry uvedené v příloze č. 1 části 1 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu zakázky je také montáž a zprovoznění robotu. Dále je součástí předmětu zakázky bezplatné zaškolení obsluhy a minimálně 3letý bezplatný servis s garancí zásahu do 48 hodin v pracovních dnech. Předmětem dodávky a součástí nabídkové ceny samotného robotu je také příslušná licence potřebného SW pro obsluhu robotu s garantovaným upgrade po dobu min. 3 let.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 1 400 tis. Kč bez DPH. Zadavatel zároveň stanovuje maximální přípustnou hodnotu 1 500 tis. Kč bez DPH V případě, že nabídková cena této části bude vyšší než 1 500 tis. Kč bez DPH, bude toto považováno za nesplnění podmínek zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena.

část 3: Kolaborativní pracoviště TOP
Jedná se o dodávku a instalaci dvouramenného kolaborativního robotu včetně hardwaru a softwaru pro programování. Zařízení musí splňovat minimálně parametry uvedené v příloze č. 1 části 1 této zadávací dokumentace.
Součástí dodávky je i příslušenství:
- univerzální mobilní stojan, výškově nastavitelný podstavec
- 2 x kompatibilní efektor s přísavkou.
Součástí předmětu zakázky je také montáž a zprovoznění robotu. Dále je součástí předmětu zakázky bezplatné zaškolení obsluhy a minimálně 3letý servis s garancí zásahu do 48 hodin v pracovních dnech. Předmětem dodávky a součástí nabídkové ceny samotného robotu je také příslušná licence potřebného SW pro obsluhu robotu s garantovaným upgrade po dobu min. 3 let.
Předpokládaná hodnota této části zakázky činí 1 100 tis. Kč bez DPH. Zadavatel zároveň stanovuje tuto předpokládanou hodnotou jako maximálně přípustnou. V případě, že nabídková cena této části bude vyšší než 1 100 tis. Kč bez DPH, bude toto považováno za nesplnění podmínek zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42997300-4

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kolaborativních robotů.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap