Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL zadávané zadavatelem MLÝN HERBER spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MLÝN HERBER spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je přístavba objektu ocelových skladovacích zásobníků B1 a objektu expedice krmiv B2 ke stávajícímu objektu moučného hospodářství uvnitř areálu společnosti MLÝN HERBER spol. s r.o.
V rámci stavby bude také revitalizován aspirační systém.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné části a uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do každé části veřejné zakázky samostatně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45223210-1, 44613110-4, 42514300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění obou částí veřejné zakázky je budova na parcele č. 121/1, katastrální území Palhanec 777188.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

47 881 409,- bez DPH (57 936 505,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 1. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FEMONT OPAVA s.r.o. (47154918) Dodavatel 49 998 755,- Kč vč. DPH
41 321 285,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Pemamsys Control s.r.o. (03506011)
Miroslav Kuzník (01840959)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap