Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému zadávané zadavatelem MLÝN HERBER spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MLÝN HERBER spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je opakované výběrové řízení na zabezpečení revitalizace aspiračního systému, která bude provedena pomocí moderních výkonných filtrů s vysokou účinností odlučování TZL, což umožní značně snížit provozní časy nutného plného výkonu aspirace na několik hodin denně a po zbytek dne tak udržovat aspirační systém v režimu minimálního výkonu, což bude mít za následek snížení produkovaných emisí TZL kombinací výrazného snížení provozních hodin plného výkonu aspirace a tím i značného snížení množství vypouštěného vzduchu do ovzduší a současně i instalací moderních účinných filtračních zařízení. Pro snížení prašnosti budou odsávány také veškeré přesypy dopravních tras.
Stávající filtry budou nahrazeny filtry kapsovými s tím, že bude zohledněna zvýšená potřeba vzduchu pro příjmový koš a dopravní cesty, snížená potřeba pro odsávání ocelových zásobníků.
Kapsové filtry budou konstruovány na principu automatické regenerace pomocí stlačeného vzduchu a vybaveny předodlučovači s cyklonovým účinkem se schopností přizpůsobit se se svou konstrukcí stísněným prostorám a snadným servisním přístupem.
Filtry budou pracovat v I. stupni filtračním a pro snížení TZL bude instalován II. stupeň filtrační - patronové filtry, které zajistí čistotu přefiltrované vzdušniny do 0,05 mg/m3.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42514300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova na parcele č. 121/1, katastrální území Palhanec 777188.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 371 405,- bez DPH (6 499 400,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: ing. Tomáš Maceček

Kontaktní e-mail: macecek@itm-institut.cz

Kontaktní telefon: +420 603 484 170

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Mlýn Palhanec - minimalizace emisí TZL - Část 2 Revitalizace aspiračního systému (46976531) Dodavatel 5 046 032,75 Kč vč. DPH
4 170 275,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap