Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice, p.č. 689/1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice, p.č. 689/1 zadávané zadavatelem Miroslav Lukáš. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Miroslav Lukáš

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice, p.č. 689/1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace průzkumu znečištění a zpracování
rizikové analýzy v bývalém zemědělském objektu na p.č. 689/1 v ulici Rudé armády a
přilehlém okolí v obci Dolní Dunajovice podle projektové dokumentace „Analýza rizik
lokality kontaminované pesticidy – stavební konstrukce a horninové prostředí,
Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice p.č. 689/1“ ze dne
26.3.2014 vypracované spol. SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241, se sídlem
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, která je přílohou zadávací dokumentace a dále
v rozsahu všech prací vyplývajících ze slepého položkového rozpočtu - výkazu
výměr, který je přílohou výzvy k podání nabídek a dále v rozsahu a při plném
respektování obsahu Závazného stanoviska MŽP k žádosti k OPŽP ze dne 2.5.2014.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Dunajovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 407 240,- bez DPH (1 702 760,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 240 100,- bez DPH (1 500 521,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AUTHORIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Rubišarová Medová

Kontaktní e-mail: medova@authoriacz.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice, p.č. 689/1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kupní smlouva 6. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap