Rekonstrukce bývalých vojenských objektů II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce bývalých vojenských objektů II. etapa zadávané zadavatelem MIRLAND s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MIRLAND s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce bývalých vojenských objektů II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Rekonstrukce bývalých vojenských objektů II. etapa“. Jedná se o stavební práce spojené s rekonstrukcí. Navrhované úpravy jsou v souladu s platnou ÚPD. Rekonstrukce stávající budovy „UČEBNY“ zachovává jejich využití. Stávající budova „PŠ“ bude nahrazena novou halou, ve které bude zřízena čalounická výroba a kotelna. Navrhované úpravy a stavby jsou stavbami, které rekonstruovaný prostor části areálu VAZAČKA modernizují a vylepšují jeho využití. Součástí projektové dokumentace a stavebního rozpočtu je rovněž rekonstrukce budovy „NZ“ – nově „SKLADY NÁBYTKU“, která není součástí tohoto projektu. Rekonstrukce budovy „UČEBNY“ – nově „ZÁKAZNICKÉ CENTRUM“ pro rozšíření truhlářské výroby a sklady materiálu bude řešena rozdělením prostor na tři samostatné sekce, vybavené dílnami, sklady potahu, látek a čalounění se samostatným sociálním zařízením. Budova bude dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Novostavba „ČALOUNICKÁ HALA“ je navržena o rozměru 38x23m o zastavěné ploše 874 m2. V jihovýchodní části haly je navržena kotelna na pevná paliva (dřevo a pelety) s akumulačními nádržemi, ze kterých se bude radiátory vytápět „ČALOUNICKÁ HALA“ a budova „ZÁKAZNICKÉ CENTRUM“. V rámci doplnění obslužných komunikací budou zřízeny parkovací stání v počtu 11 stání a 1 stání pro invalidy. Zřízení obslužných komunikací bude realizováno v ploše 2700m2 zhutněním podloží, navezením štěrkové drtě a následným řádným zhutněním. Finální vrstva bude provedena balenou živicí. Oplocení areálu bude řešeno drátěným plotem v délce 210 m - čtyřhranné pletivo PVC. Podrobný popis je součástí projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov; 45453100-8 Modernizace budov; 45454000-4 Přestavba budov

Místo plnění veřejné zakázky

Areál VAZAČKA, Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, parc. č. 553/6, parc. č. 553/7, parc. č. 553/8.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce bývalých vojenských objektů II. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap