Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí zadávané zadavatelem MILNEA státní podnik v likvidaci. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MILNEA státní podnik v likvidaci

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování znaleckých služeb v oblasti oceňování nemovitých věcí, ke kterým má zadavatel právo hospodařit, a to na základě dílčích objednávek zadavatele.

Ocenění nemovitých věcí musí být provedeno v souladu s platnou legislativou tj. zejména se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) popř. s dalšími souvisejícími předpisy platnými v době zadání objednávky. Znalecké posudky musí splňovat veškeré zákonem stanovené požadavky. Znalecké posudky budou obsahovat administrativní cenu a/nebo cenu v místě a čase obvyklou.

Poznámka

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je v souladu s ust. § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71319000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je zejména sídlo zadavatele (tj. Praha), sídlo uchazeče a případně místo, kde se nachází oceňovaný majetek zadavatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH (2 420 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2017, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jan Rudolf, likvidátor

Kontaktní e-mail: info@milnea.cz

Kontaktní telefon: +420 224 235 860

Kontaktní datová schránka: qmvg4e5

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Equity Solutions Appraisals s.r.o. (28933362) Dodavatel 27 830,- Kč vč. DPH
23 000,- Kč bez DPH
BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. (27599582) Uchazeč 33 880,- Kč vč. DPH
28 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap