Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku zadávané zadavatelem Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení 267 ks kontejnerů na separovaný odpad o objemu min. 1100 l/ks pro sběr vytříděných složek odpadů, a to 89 ks žlutých kontejnerů na plast, 72 ks modrých kontejnerů na papír, 57 ks zelených kontejnerů na směsné sklo a 49 ks bílých kontejnerů na bílé sklo včetně dopravy na místa určení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44613800-8

Místo plnění veřejné zakázky

18 obcí regionu Třešťska

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 869 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2014, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ELKOPLAST CZ, s.r.o. (25347942) Dodavatel 1 434 430,80 Kč vč. DPH
1 185 480,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění třídění odpadů na Třešťsku zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 ELKOPLAST CZ, s.r.o. (25347942) 1 434 430,80
1 185 480,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap