Rozvoj turistiky v mikroregionu Mezi kopci II. – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozvoj turistiky v mikroregionu Mezi kopci II. – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ zadávané zadavatelem Mikroregion Mezi kopci. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mikroregion Mezi kopci

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozvoj turistiky v mikroregionu Mezi kopci II. – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší úpravy částí místních komunikací obcí Dubnice, Křižany, Janovice v Podještědí a Zdislava. Opravy komunikací budou provedeny několika technologiemi dle projektových dokumentací jednotlivých částí. V obci Křižany se jedná o opravu části místní komunikace IV. tř. dle pasportu komunikací označenou MK 17 d. Na této komunikaci bude před vstupem na místní hřbitov zřízeno šest standartních parkovacích míst a jedno parkovací místo pro invalidy. Vzhledem k umístění komunikace v historicky cenné lokalitě kostela sv. Maxmiliána je počítáno s obnovou krytu vozovky položením nové kamenné dlažby (520 m2), část bude řešena novým asfaltovým krytem (111 m2). V rámci rekonstrukce bude dále provedeno nové odvodnění celé plochy a bude provedena celková rekonstrukce propustku ve spodní části komunikace. Ostatní komunikace budou řešeny úpravou stávajících povrchů s položením nových asfaltových vrstev. V obci Janovice v Podještědí se jedná o opravu komunikace o celkové ploše 1179 m2, v městysu

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mikroregionmezikopci.cz/rozvoj-turistiky-v-mikroregionu-mezi-kopci-ii-souvisla-udrzba-komunikaci/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2018-01394

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000

Místo plnění veřejné zakázky

Křižany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 791 309,57 bez DPH (3 377 484,58 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 486 815,30 bez DPH (4 219 046,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mikroregion Mezi kopci

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Vacek

Kontaktní e-mail: starosta@rynoltice.cz

Kontaktní telefon: 602601631

Kontaktní datová schránka: 6qwwfw7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozvoj turistiky v mikroregionu Mezi kopci II. – SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap