Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení zadávané zadavatelem Mikroregion Ivančicko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mikroregion Ivančicko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka kompostérů pro kompostování a štěpkovače. Realizace dodávek bude spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zakázka je dle ust. § 35 a §101 zákona rozdělena na 2 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

Podmínky zadávací dokumentace platí pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak.

I. část – Kompostéry

Předmětem I. části veřejné zakázky je nákup malých kompostérů o objemu 800l v počtu 180 ks a velkých kompostérů o objemu 1050l v počtu 420 ks.

Malý kompostér – 180 Ks
Velký kompostér – 420 Ks

Zadavatel rovněž požaduje v rámci této části veřejné zakázky dodat ke každému jednotlivému kusu evidenční štítek obsahující povinnou publicitu poskytovatele dotace (OPŽP) s unikátním evidenčním číslem zboží. Tento štítek bude zhotoven z materiálu odolného povětrnostním vlivům a bude možné ho pevně umístit na zboží. Rozměř štítku, jeho obsahová a grafická forma bude odsouhlasena zadavatelem před dodáním zboží.

CPV 39234000-1 - Kompostovače

II. část – Štěpkovač

Předmětem II. části veřejné zakázky je nákup štěpkovače.

CPV 16600000-1 Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1, 16600000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění pro kompostéry jsou: jednotlivé obce zapojené do projektu (tj. Biskoupky, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Senorady). Plnění proběhne v každé z uvedených obc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 112 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Veronika Maxová

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@ivancicko.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompostéry a štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko – 2. řízení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap