Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa zadávané zadavatelem Mikroregion Ivančicko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mikroregion Ivančicko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a zajištění územního rozhodnutí na I. etapy stavby cyklotrasy Ivančice – Dolní Kounice. Předpokládaný objem investičních nákladů na stavební práce je ve výši 53.800.000,- Kč bez DPH, přičemž objem investičních nákladů na I. etapu pro úsek Moravské Bránice – Dolní Kounice je ve výši 18.000.000,- Kč.

Účelem této veřejné zakázky je uspokojit potřebu objednatele spočívající v získání:
1. podkladu nutného pro vydání územního rozhodnutí – projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení realizace koridorů zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy;
2. územního rozhodnutí na stavbu Cyklistické trasu Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa;
3. výhradní licence k užití projektové dokumentace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-024358

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7; 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění bude v Jihomoravském kraji, NUTS CZ064, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Veronika Maxová

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@ivancicko.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dokumentace pro územní rozhodnutí – Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Adolf Jebavý (64313743) Dodavatel 687 677,- Kč vč. DPH
568 328,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap