Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy zadávané zadavatelem Mgr. Magdaléna Iliadisová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mgr. Magdaléna Iliadisová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy

Předmět veřejné zakázky

Navržené práce se týkají stávajícího objektu domu, č.p. 529, v obci Zlaté Hory. Jedná se o k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách a parcelu č. 2681 - zastavěná plocha a nádvoří, která je ve vlastnictví stavebníka. V objektu bude nově provedeno 8 upravitelných bytů, tyto budou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, parc. č. 2681

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 9. 2013, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Dobroslav Janko

Kontaktní e-mail: dobroslav.janko@centrum.cz

Kontaktní telefon: +420 603 588 925

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 7. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 7. 9. 2013 Zobrazit
Krycí list 7. 9. 2013 Zobrazit
Subdodavatelské schéma 7. 9. 2013 Zobrazit
Čestné prohlášení 7. 9. 2013 Zobrazit
Obchodní podmínky 7. 9. 2013 Zobrazit
Výkaz výměr1 7. 9. 2013 Zobrazit
Výkaz výměr2 7. 9. 2013 Zobrazit
Koordinační situace 7. 9. 2013 Zobrazit
Půdorys 1.NP 7. 9. 2013 Zobrazit
Půdorys 2.NP 7. 9. 2013 Zobrazit
Půdorys 3.NP 7. 9. 2013 Zobrazit
Řez 7. 9. 2013 Zobrazit
TZ1 7. 9. 2013 Zobrazit
TZ2 7. 9. 2013 Zobrazit
TZ3 7. 9. 2013 Zobrazit
TZ4 7. 9. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 29. 10. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 29. 10. 2013 Zobrazit
Oznámení o výsledku zadávacího řízení 29. 10. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap