Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ zadávané zadavatelem MGM, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MGM, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka lineárních přímých pohonů pro sestavu polohovacích os XYZ uspořádaných do GANTRY systému (dále jen „Dodávka“ nebo „Zboží“) dle Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je společnost MGM spol. s r.o., jakožto zadavatel veřejné zakázky.
Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků OPPIK v rámci projektu: „Zefektivnění technologie vysokorychlostního 3D laserového řezání za využití vláknových laserových zdrojů, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019187“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-015917

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42670000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Tábor

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

4. 6. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 5. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 5. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 5. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 5. 5. 2021 Zobrazit
Oznámení o přidělení zakázky 17. 6. 2021 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení 17. 6. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap