Vybudování sběrného dvora v městysi Velké Poříčí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování sběrného dvora v městysi Velké Poříčí zadávané zadavatelem Městys Velké Poříčí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Velké Poříčí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování sběrného dvora v městysi Velké Poříčí

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozdělen na dvě části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Část 1. Veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provedení stavebních prací – výstavba sběrného dvora v městysu Velké Poříčí v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Radkem Valou, se sídlem Ríšova 9, 641 00 Brno. Sběrný dvůr bude sloužit ke sběru a třídění odpadů vzniklých na území města.

Část 2. Veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka odpadových nádob a ostatního vybavení sběrného dvora.Poznámka

Zakázka ukončena, zveřejněna skutečně uhrazená cena

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-000612

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Velké Poříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 927 834,- bez DPH (5 962 679,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 785 333,- bez DPH (5 790 252,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 785 333,- bez DPH (5 790 252,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 11. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVIPARTNER, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radomír Salvet

Kontaktní e-mail: salvet@envipartner.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování sběrného dvora v městysi Velké Poříčí.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap