Revitalizace náměstí Velké Poříčí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace náměstí Velké Poříčí zadávané zadavatelem Městys Velké Poříčí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Velké Poříčí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace náměstí Velké Poříčí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem VZ je :
• výškopisné a polohopisné geodetické doměření zájmového území na základě poskytnutých podkladů DTMM
• vypracování projektové dokumentace pro územní řízení : DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.
• vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb.
• průběžné konzultace řešení území a použitých materiálů se zadavatelem
• zajištění územního rozhodnutí včetně všech nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací
• zajištění stavebního povolení včetně všech nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací
• vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby DPS, včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr, podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.

• autorský dozor projektanta v průběhu stavby

Dále jsou předmětem zvláštní výkony v tomto rozsahu:
Geodetické práce
Hydrogeologický průzkum
Hluková studie
Dendrologický průzkum
Případné další průzkumné práce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Velké Poříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace náměstí Velké Poříčí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SOD 5. 12. 2012 Zobrazit
dodatek SOD 20. 11. 2013 Zobrazit
dodatek č.2 SOD 27. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap