Přílohy ZD 1 - 6

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí zadávané zadavatelem Městys Velké Poříčí.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy ZD 1 - 6

Popis informace či souboru

1) Obsah nabídky – příloha č. 1
2) Krycí list – příloha č. 2
3) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace – příloha č. 3
4) Projektová dokumentace – příloha č. 4
5) Soupis prací – příloha č. 5
6) Návrh smlouvy o dílo – příloha č. 6

Datum uveřejnění

5. 6. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap