Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí zadávané zadavatelem Městys Velké Poříčí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Velké Poříčí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky dokončené stavby jsou udržovací práce a dílčí stavební úpravy, a to na stavbě, která je kulturní památkou. Tyto práce spočívají v opravách venkovních štukových povrchů (fasád).
Budova ZŠ je zapsána v seznamu nemovitých památek a veškeré práce podléhají schválení příslušnému odboru památkové péče (MÚ Náchod, NPÚ Josefov).
Předpokládá se členění celé realizace do tří postupných etap (po letech) dle finančních možností zadavatele, přičemž lhůtu každé z nich lze uvažovat přibližně 3 - 4 měsíce. Vzhledem k charakteru budovy a navrženým pracím musí realizace díla probíhat vždy převážně v období letních prázdnin, vždycky pouze s nejnutnějšími přesahy před a za toto období.

Druh a odstín fasádního nátěru bude odsouhlasen NPÚ, materiál musí být vhodný na fasády památkových budov.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 6. 2018, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 5. 6. 2018 Zobrazit
Přílohy ZD 1 - 6 5. 6. 2018 Zobrazit
SOD 17. 7. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva 17. 7. 2018 Zobrazit
SOD_dodatek č.1 23. 10. 2018 Zobrazit
SOD - dod. č.2. 9. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma (13220675) Dodavatel 9 526 803,36 Kč vč. DPH
7 873 391,21 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Oprava fasád na budově ZŠ č.p. 320, Velké Poříčí zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma (13220675) 3 661 335,30
3 025 897,-
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap