Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce Troskotovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce Troskotovice zadávané zadavatelem Městys Troskotovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Troskotovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce Troskotovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených sběrných nádob a kontejneru dle specifikovaných technických parametrů stanovených v příloze č. 1 obchodních podmínek (kupní smlouvy). Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 1.
Nádoba na tříděné odpady 240 l - 460 ks
Nádoba na tříděné odpady 1100 l - 2 ks
Nádoba na tříděné odpady 1300 l spodní výsyp (objem nádoby 1250 l – 1450 l) - 2 ks
Uzavřená nádoba na kovy 1100 l - 1 ks
Kontejner na textil 2,5 m3 - 1 ks

Předmětem veřejné zakázky je dále mj. dodávka zboží na jedno místo určené zadavatelem vč. identifikátorů, vykládky a polepu informující o druhu ukládaných odpadů a o obdržené dotaci z OPŽP

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Troskotovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

460 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

293 740,- bez DPH (355 425,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

293 740,- bez DPH (355 425,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 10. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Daniela Baráková

Kontaktní e-mail: daniela.barakova@ashpa.cz

Kontaktní telefon: +420732561815

Kontaktní datová schránka: j489vqy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce Troskotovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění nakládání s odpadem na území obce Troskotovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HARPA s.r.o. (0274481) Uchazeč 419 735,69 Kč vč. DPH
346 889,- Kč bez DPH
NAODPAD s.r.o. (05822726) Uchazeč 394 464,84 Kč vč. DPH
326 004,- Kč bez DPH
Kricner s.r.o. (01711229) Dodavatel 355 425,40 Kč vč. DPH
293 740,- Kč bez DPH
Komunální technika, s.r.o. (26684055) Uchazeč 458 590,- Kč vč. DPH
379 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap