Svitávka - rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svitávka - rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu zadávané zadavatelem Městys Svitávka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Svitávka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svitávka - rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna zdegradovaného betonového potrubí dešťové kanalizace, včetně revizních šachet a silničních vpustí a rozebrání a znovu položení žulové dlažby místní komunikace ke kostelu. Stavební úpravy budou spočívat v položení 89 m dešťové kanalizace z PVC DN 300 a v předláždění krytové vrstvy komunikace s reprofilací příčného sklonu. Stávající žulová dlažba bude vybourána a odvezena na mezideponii k dočasnému uložení. Stávající podkladní vrstvy budou částečně odebrány, vyspádovány a zhutněny. Na takto upravený podklad bude provedena vyrovnávací vrstva z MZK s krytem z původní žulové dlažby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Svitávka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Zoubek

Kontaktní e-mail: jaroslav.zoubek@mestys-svitavka.cz

Kontaktní telefon: 724097622

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svitávka - rekonstrukce kanalizace a komunikace ke kostelu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 20. 10. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo - návrh 20. 10. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - komunikace 20. 10. 2021 Zobrazit
Výkaz výměr - kanalizace 20. 10. 2021 Zobrazit
Technická zpráva 20. 10. 2021 Zobrazit
Situace přehledná 20. 10. 2021 Zobrazit
Smlouva o dílo 20. 12. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 1 7. 3. 2022 Zobrazit
Faktura 25. 4. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap