Dotaz k výkazu výměr

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Stavební úpravy a revitalizace hřbitova Svitávka zadávané zadavatelem Městys Svitávka.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz k výkazu výměr

Popis informace či souboru

Dotaz: Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy a revitalizace hřbitova Svitávka“
Ve výkazu výměr je již oceněný List: VRN viz příloha.
Mají se tyto položky oceňovat nebo ne?
Odpověď:
Oceněný list VRN se dostal do zadávací dokumentace omylem. Vedlejší a ostatní náklady oceňte individuálně, bez ohledu na přiložený list VRN. Za zadavatele ing. Miloš Novotný

Datum uveřejnění

19. 4. 2022

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap