Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž zadávané zadavatelem Městys Stráž. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Stráž

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení bude provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, v rámci realizace investiční akce „Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž“, spočívající ve zhotovení stavby a v provedení souvisejících stavebních prací.
Předmětem výběrového řízení bude provedení stavebních prací řešících výstavbu infrastruktury pro zástavbu území pro 12RD a výstavbu nových zpevněných ploch s vazbou na stávající.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci, v přílohách zadávací dokumentace, obchodních podmínkách, návrhu SOD, projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Poznámka

Zadávána v otevřeném řízení dle ust. § 27, ve smyslu ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 635455

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Stráž, okr. Tachov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 400 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 496 766,90 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 6. 2016, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starosta obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: p. Karel Fišpera

Kontaktní e-mail: starosta@obecstraz.cz, podatelna@obecstraz.cz

Kontaktní telefon: +420 374 780 991

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. (27977951) Dodavatel 9 071 087,95 Kč vč. DPH
7 496 766,90 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap