ZŠ a MŠ Štoky – akustické úpravy tělocvičen

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ a MŠ Štoky – akustické úpravy tělocvičen zadávané zadavatelem Městys Štoky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Štoky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ a MŠ Štoky – akustické úpravy tělocvičen

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce souhrnně nazvané jako ZŠ a MŠ Štoky – akustické úpravy tělocvičen. Stavební práce budou provedeny dle Technologického postupu realizace stavby s názvem ZŠ a MŠ ŠTOKY – AKUSTICKÉ ÚPRAVY TĚLOCVIČEN - datum zpracování: 1/2017– vypracovaný: společností PROJEKT efekt s.r.o, Ing. Michal Topolovský, včetně soupisů prací ve formátu .xls – slepých položkových rozpočtů včetně výkazů výměr. Tento Technologický postup se soupisy prací tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Štoky na parcele číslo st. 278

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 060 833,- bez DPH (1 283 608,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH (1 331 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 150 040,- bez DPH (1391548,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 1. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 1. 2020

Lhůta pro podání nabídek

24. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AUTHORIA, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Rubišarová Medová

Kontaktní e-mail: dotace@authoriacz.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ a MŠ Štoky – akustické úpravy tělocvičen.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap