stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo - rekonstrukce komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo - rekonstrukce komunikace zadávané zadavatelem Městys Stádlec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Stádlec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo - rekonstrukce komunikace

Předmět veřejné zakázky

Na pozemku p.č. 661/2 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce bude vybudována nová komunikace, která bude napojena na vozovku silnice III/12210, její šířka v délce 92 m bude činit 2,5 m. Dále, od km 0,09252, bude pokračovat zámková dlažba v šířce 1,5 m tak, aby zůstaly zachovány hranice stavbou dotčeného pozemku. Povrch bude tvořen asfaltovým krytem bez obrub. Celková délka bude činit 122 m, odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem, do okolních zelených ploch. Příčný sklon bude činit 2,0%, podélný sklon respektuje stávající terén, s výjimkou napojení na silnici III/12210.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedlo

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH (786 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

585 383,- bez DPH (708 313,43 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

507 005,50 bez DPH (613 473,46 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2019, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: městys Stádlec

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Kelich

Kontaktní e-mail: info@stadlec.eu

Kontaktní telefon: 606300313

Kontaktní datová schránka: p43jdxf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo - rekonstrukce komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 12. 4. 2019 Zobrazit
krycí list nabídky 12. 4. 2019 Zobrazit
ČP § 74 12. 4. 2019 Zobrazit
rozpočet - výkaz výměr 12. 4. 2019 Zobrazit
projektová dokumentace 12. 4. 2019 Zobrazit
Stavební povolení 16. 4. 2019 Zobrazit
smlouva o dílo 29. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo - rekonstrukce komunikace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vialit Soběslav, s.r.o. (14504456) Dodavatel 708 313,43 Kč vč. DPH
585 383,- Kč bez DPH
Strabag (60838744) Uchazeč 709 814,29 Kč vč. DPH
586 623,38 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap