„Odpočívka cyklostezky“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Odpočívka cyklostezky“ zadávané zadavatelem Městys Stádlec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Stádlec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Odpočívka cyklostezky“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování odpočinkového prostoru pro cyklisty s názvem "Odpočívka cyklostezky". Odpočívka bude umístěna na dotčených pozemcích v katastrálním území Slavňovice. Bude o rozměrech 20 x 10 m na zastavěné ploše 200 m2. Vymezený prostor odpočívky bude olemován chodníkovými obrubníky, bude na něm umístěno celkem 40 ks cvičebních prvků, které vytvoří soubor prvků sloužících k protažení cyklistů. Kolem této plochy bude umístěn mobiliář - 2 kolostavy, 2 odpadkové koše a 2 stoly s lavicemi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212221-1

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 754/17 a 754/24 v katastrálním území Slavňovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

788 674,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

716 370,- bez DPH (866 808,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

716 370 bez DPH (866 808,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MINOS CB s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Novák

Kontaktní e-mail: info@minoscb.cz

Kontaktní telefon: 775572247

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Odpočívka cyklostezky“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení výběrového řízení 28. 6. 2018 Zobrazit
Krycí list 28. 6. 2018 Zobrazit
Nárh smlouvy 28. 6. 2018 Zobrazit
Seznam poddodavatelů 28. 6. 2018 Zobrazit
ČP - základní způsobilost 28. 6. 2018 Zobrazit
PD + VV 28. 6. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 19. 7. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o vyřazení 19. 7. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 31. 7. 2018 Zobrazit
Přílohy k SoD 31. 7. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Odpočívka cyklostezky“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
METAL PRO INDUSTRY s.r.o. (03693821) Dodavatel 866 808,- Kč vč. DPH
716 370,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap