ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - VÝUKA V ZAHRADĚ A U PC – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - VÝUKA V ZAHRADĚ A U PC – STAVEBNÍ ÚPRAVY zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - VÝUKA V ZAHRADĚ A U PC – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování venkovní přírodovědné učebny na parcele č. 65/1 při západním okraji v areálu ZŠ Plaňan, dále stavební práce zahrnující zřízení nové počítačové učebny pro 24 žáků a zajištění bezbariérového užívání učebny PC v objektu C ZŠ Plaňany - vytvoření bezbariérového přístupu přes vyrovnávací schodiště v I.NP budovy B, provedení WC pro žáky ZTP v I.NP budovy B. Upravovaným objektem je objekt B Základní školy v Plaňanech Areál ZŠ se nachází v severní části městysu Plaňany v ulici Pražské. Jedná se o objekt č.p. 28 na st. parc. č. 13/1 a 13/2 v k.ú. Plaňany.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

12.1.2 – XXXIII/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 293 788,- bez DPH (1 565 483,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 535 956,26 bez DPH (1 858 507,07 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 523 581,26 bez DPH (1 843 533,32 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2018, 14:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Charvát

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321792101

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - VÝUKA V ZAHRADĚ A U PC – STAVEBNÍ ÚPRAVY.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 16. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č.1 k SoD 16. 8. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY - VÝUKA V ZAHRADĚ A U PC – STAVEBNÍ ÚPRAVY zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VPP Group a.s. (05191211) Dodavatel 1 858 507,07 Kč vč. DPH
1 535 956,26 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap