Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech – I. etapa, ul. Pražská

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech – I. etapa, ul. Pražská zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech – I. etapa, ul. Pražská

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší. Chodník je navržen podél silnice III/3297 (ul. Pražská) a je vymezen místními komunikacemi Komenského, Za Kostelem, Zahradní a K Potoku. Celková délka etapy I. je 384,6m s šířkou chodníku od 1,75 do 2,10m. Povrch komunikací je navržen ze zámkové dlažby – skladba 1. Vjezdy jsou pak též navrženy s povrchem ze zámkové dlažby - skladba 2. Na vjezdech budou před vraty osazeny betonové obrubníky 1000/250/100 zapuštěné s vjezdem. Součástí předmětu plnění je i částečná rekonstrukce VO a provedení ochrany sdělovacích kabelů a kabelů elektro.
Podrobné informace o předmětu zakázky jsou v příloze č. 7 – Projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné (3x tištěná forma, 1x CD),
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

6.1 - VIII/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8; 45316100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Pražská ulice, Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 650 000,- bez DPH (1 996 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 554 233,95 bez DPH (1 880 623,08 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 538 088,89 bez DPH (1 861 087,56 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin Charvát

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321792124

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech – I. etapa, ul. Pražská.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 3. 6. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 k SoD 9. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č.2 k SoD 23. 9. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba a rekonstrukce chodníků v Plaňanech – I. etapa, ul. Pražská zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Transbeton Bohemia s.r.o (27083403) Uchazeč 1 983 192,80 Kč vč. DPH
1 639 002,31 Kč bez DPH
K+G Trantit, spol. s r.o. (47547651) Uchazeč 1 909 481,99 Kč vč. DPH
1 578 084,29 Kč bez DPH
Jan Březina (46395181) Uchazeč 1 952 596,82 Kč vč. DPH
1 613 716,38 Kč bez DPH
HALKO stavební společnost s.r.o. (43090150) Uchazeč 1 920 416,47 Kč vč. DPH
1 587 121,05 Kč bez DPH
SILMEX s.r.o. (48951081) Dodavatel 1 880 623,08 Kč vč. DPH
1 554 233,95 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap