Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova, Plaňany - II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova, Plaňany - II. etapa zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova, Plaňany - II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Chodníky jsou zhotoveny z nesourodých materiálů a nevyhovují z hlediska užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Zároveň je navržen nový úsek komunikací pro pěší, který bude sloužit k obsluze nové zástavby. Součástí předmětu plnění je i rekonstrukce VO, provedení ochrany sdělovacích kabelů a kabelů elektro a rekultivace území.

Poznámka

zadávaná v souladu se Směrnicí městyse Plaňany k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3.5 - XXV/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV kód: 45000000-7 Stavební práce CPV kód: 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

Plaňany, Tyršova

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH (6 655 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 955 779,70 bez DPH (5 996 493,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 863 382,21 bez DPH (5 884 692,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 6. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Charvát

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321 792 101

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba a rekonstrukce chodníků podél ulic Pražská a Tyršova, Plaňany - II. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap