„Stavební úpravy místní komunikace v ul. Zahradní, městys Plaňany“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Zahradní, městys Plaňany“ zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy místní komunikace v ul. Zahradní, městys Plaňany“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy účelové komunikace v ul. Zahradní městyse Plaňany. Komunikace se nachází v severovýchodní části městyse ve stávající zástavbě mezi rodinnými domy a je v nevyhovujícím stavu. Bude provedena jako jednosměrná o šíři 3,5 m s asfaltovým povrchem. Na začátku obytné zóny bude zpomalovací práh nasvětlený veřejným osvětlením. Parkovací podélná místa budou z betonové dlažby a komunikace bude lemována chodníkem.
Stavba je v souladu s územním plánem městyse Plaňany.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby zpracovanou projektantem Alešem Jamborem, IČ: 744 29 884, sídlem K Labi 329, 290 01 Poděbrady-Velké Zboží, autorizovaný projektant v oboru dopravní stavby Ing. Stanislav Ostruška, ČKAIT: 110 23 64.
Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity.

Poznámka

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH nedosahuje částky 6 000 000,- Kč, jedná se o zakázku malého rozsahu III. kategorie zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), avšak za dodržení zásad ustanovení § 6 ZZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4.2 - III/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0; 45233142-6; 45233150-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem stavby je katastrální území Plaňany 721387, kraj Středočeský. Úpravy komunikace a chodníků probíhají na pozemcích parc. č. 414/8, 414/15, 414/16, 414/20, 414/21, 414/37, 414/49, 414/68, 414/69, 414/70, 414/71, 414/72, 414/73, 414/77, 414/81, 414/8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 180 000,- bez DPH (5 057 800,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 499 925,- bez DPH (4 234 909,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2019, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Ludvík Blažek

Kontaktní e-mail: info@ingeniring.cz

Kontaktní telefon: +420 499 828 023

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Zahradní, městys Plaňany“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Zahradní, městys Plaňany“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. (02442914) Uchazeč 4 367 781,07 Kč vč. DPH
3 609 736,42 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín (48035599) Dodavatel 4 234 909,53 Kč vč. DPH
3 499 925,23 Kč bez DPH
CE-DA servis.s.r.o. (06184502) Uchazeč 4 248 220,90 Kč vč. DPH
3 510 926,43 Kč bez DPH
ADEMASTAV s.r.o. (24300721) Uchazeč 4 395 349,20 Kč vč. DPH
3 632 520,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap