Smlouva o dílo_ 17 - 4/2014

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce rybníka na pozemku p.č. 58 a 53/2 v k.ú. Hradenín zadávané zadavatelem Městys Plaňany.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o dílo_ 17 - 4/2014

Popis informace či souboru

Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných zhotovit dílo: ,, Rekonstrukce rybníka na pozemku p. č. 58 a53/2 v k.ú. Hradenín"

Datum uveřejnění

16. 6. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap