Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla „Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany“.
Řešená část objektu ZŠ – objekt C je nepravidelného půdorysného tvaru, je dvoupodlažní, částečně zapuštěná pod terén a zastřešená z části sedlovou, z části plochou střechou. Součástí objektu C je dvoupodlažní objekt, který je připojený krčkem ze západní strany. Jižním průčelím přiléhá objekt C k objektu B.
Stávající objekt je vyzděn z plných cihel (obvodové zdivo tl. 450mm), stropní konstrukce jsou železobetonové. Objekt je založen na betonových pasech. Část objektu je zastřešena sedlovou střechou se spádem 14° s plechovou krytinou, část sedlovou střechou se spádem 21° s plechovou krytinou, část plochou střechou s živičným povrchem. Okna a vstupní dveře do spojovacího krčku byly vyměněny v roce 2008 za nové plastové s termoizolačním zasklením. Hlavní vstupní dvojkřídlové dveře jsou původní plechové zateplené, nadsvětlík nad nimi původní ze sklobetonových tvárnic.
Podkladem pro zpracování dokumentace byl Energetický audit, který byl vypracován Ing. Janem Servínem v 03/2014 a jako optimální byla zvolena varianta č.2.
V rámci navržených úprav bude provedeno zateplení obvodového zdiva (EPS tl. 150 mm), zateplení soklu (XPS tl. 150 mm, pod terénem + geotextilie), zateplení ostění (EPS tl. 40 mm), ukončení ploché střechy (XPS tl. 50 mm), podhledu u vstupu (minerální vata – vodorovná část - tl. 250 mm, svislá část – tl. 120 mm), stropu v půdním prostoru sedlové střechy (minerální vata tl. 120 mm), ploché střechy (minerální vata tl. 250 mm), výměna sklobetonového nadsvětlíku nad vstupními dveřmi za okno plastové se zasklením tepelně izolačním dvojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla max. UW=1,2 W/m2K, demontáž, úprava a po provedení zateplení zpětná montáž stávajících mříží na některých oknech a požárního žebříku, demontáž a po provedení zateplení zpětná montáž částí bleskosvodu, demontáž a po realizaci zateplení zpětná montáž dalších zařízení na fasádě a ploché střeše (venkovní osvětlení,….).
Přesný rozsah díla a členění veřejné zakázky je obsažen v zadávací dokumentaci (CD nosič).
Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované autorizovanou inženýrkou - Ing. Věra Kadlečková – AZ PROJEKT – V, projektová a inženýrská kancelář, U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV, tel/fax 321728 755, z 09/2014.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45321000 - 3 – tepelné izolace, 45410000 – 4 – omítací práce, 44221100 – 6 - okna

Místo plnění veřejné zakázky

Pražská 28, 281 04 Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH (2 299 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 785 315,07 bez DPH (2 160 231,23 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 785 315,07 bez DPH (2 160 231,23 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2014, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Václav Javůrek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Václav Javůrek

Kontaktní e-mail: javurek.pce@email.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace energeticky úsporných opatření: JÍDELNA - ZŠ Plaňany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 12. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 12. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap