Dodatek č. 2 k SoD

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ zadávané zadavatelem Městys Plaňany.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 2 k SoD

Popis informace či souboru

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat Projektovou dokumentaci akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ buď sám nebo prostřednictvím jiných organizací pro objednatele řádně a včas dílo spočívající ve:
g) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provádění stavby na areálové komunikace, zpevněné plochy, parkovací stání a opěrnou stěnu ve dvorním traktu základní školy.
h) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - návrh zeleně ve dvorním traktu areálu školy.

Datum uveřejnění

25. 11. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap