Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je příprava a zhotovení projektové dokumentace pro zajištění územního řízení, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro vyhledání dodavatele na stavbu: „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ pro Základní školu Plaňany, okres Kolín, Pražská 28, 281 04 Plaňany.
Projektové dokumentace budou vyhotoveny dle platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a součástí bude oceněný výkaz výměr podepsaný projektantem a to ve formátu .xml - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a ve formátu .pdf. Projektové dokumentace budou vždy vyhotoveny v 6 paré.
Součástí zakázky je kompletní inženýrská činnost a zajištění všech potřebných vyjádření vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.
Další součástí zakázky je zajištění autorského dozoru po celou dobu stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000008

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4 - XX/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany, Základní škola, Pražská 28, 281 04 Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH (1 149 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

930 000,- bez DPH (1 125 300,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

960 000,- bez DPH (1 161 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin S. Charvát

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: 321792101

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 7. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 1. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 k SoD 25. 11. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 3 k SoD 8. 2. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace akce „Odborné učebny a bezbariérový přístup v ZŠ Plaňany“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AZ PROJECT spol. s r.o (27210341) Dodavatel 1 125 300,- Kč vč. DPH
930 000,- Kč bez DPH
Ing. Karel Vrátný (10251120) Uchazeč 1 137 400,- Kč vč. DPH
940 000,- Kč bez DPH
SATER PROJEKT s.r.o (49615882) Uchazeč 1 143 450,- Kč vč. DPH
945 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap