Oprava poškozené břehové nátrže na pozemku p.č.199/3 po povodni 6/2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava poškozené břehové nátrže na pozemku p.č.199/3 po povodni 6/2013 zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava poškozené břehové nátrže na pozemku p.č.199/3 po povodni 6/2013

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě a v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona (dále jen „výběrové řízení“ případně též „zadávací řízení“) je oprava poškozené břehové nátrže.

Poškozená břehová nátrž se nachází v intravilánu městyse Plaňany na stejnojmenném katastru. V její blízkosti se nachází místní komunikace spojující ulici Tylova s čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“). Část stávající břehové nátrže je ve špatném stavebně-technickém stavu, proto bylo přistoupeno k jejímu statickému zabezpečení, které spočívá v částečném odtěžení břehu a doplnění jílového těsnění a ochranného kamenného záhozu (rovnaniny). Stávající svahy usazovací nádrže jsou značně nestabilní. V současném stavu zejména z důvodu bezpečnosti není veřejné prostranství vhodné pro využívání občany a pro trávení volného času. Pokud nedojde k včasné stabilizaci svahů, mohou sesuvy rovněž ohrozit komunikaci vedoucí k ČOV a znemožnit tím její provoz.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a Výkaz výměr a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Návrh Smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3 - 7/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH (1 089 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

775 529,- bez DPH (938 390,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

775 529,- bez DPH (938 390,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

6. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: A.I. Consulting s.r.o

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ivana Šilhanová

Kontaktní e-mail: silhanova@aiconsulting.cz

Kontaktní telefon: +420 608 893 714

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava poškozené břehové nátrže na pozemku p.č.199/3 po povodni 6/2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap