„ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP V ZŠ PLAŇANY - STAVBA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP V ZŠ PLAŇANY - STAVBA“ zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP V ZŠ PLAŇANY - STAVBA“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Plaňany v městyse Plaňany.

Jedná se o stavbu, která zajistí možnosti bezbariérového užívání objektu ZŠ Plaňany, dále nástavba IV.NP budovy B (vytvoření nových odborných učeben - učebna chemie, učebna fyziky a environmentální výchovy, jazyková učebna, kabinety, místnost poradny psychologa a místnost pro metodika prevence, sociální zázemí) a s tímto související úpravy stávajícího objektu ZŠ (nástavbu schodišťového traktu v části objektu C (školní jídelna), stavební úpravy v objektu A spojené s přístavbou výtahu) a úpravy venkovního prostranství v areálu ZŠ Plaňany - úprava části areálové komunikace a přístupového chodníku pro bezbariérový přístup, rozšíření parkovacích stání včetně vytvoření parkovacího stání pro osoby ZTP, úprava stávající opěrné stěny a venkovního vyrovnávacího schodiště, úprava a výsadba nové zeleně. Areál ZŠ je přístupný z ulice Pražské a z ulice Za Školou.
Nástavba objektu B řeší absenci odborných učeben /fyziky, chemie, jazykové učebny/ v ZŠ Plaňany. Často se vyučuje v projektech a mnohdy je potřeba velké učebny pro více žáků/ročníkové projekty/, zcela chybí prostory pro dělení tříd na jazyky a pro skupinovou činnost v rámci práce se žáky. Ve škole je v současné době 5 žáků s asistentem pedagoga a 20 integrovaných žáků, kterým je nutné poskytovat mimořádnou péči /např. pedagogická intervence – 1 žák 1 hodina týdně/. V rámci inkluze bude těchto žáků přibývat a prostory v areálu školy pro dělení tříd a případnou práci v různých vzdělávacích skupinách již žádné nejsou. Velmi důležité a zásadní je řešení bezbariérovosti celého objektu školy, které je nezbytné pro umožnění bezbariérového užívání ZŠ (i v souvislosti s inkluzí žáků s tělesným postižením).
Kapacita ZŠ Plaňany je stanovena na 400 žáků, v současné době navštěvuje školu 366 žáků v 16 ti kmenových třídách. Nástavba umožní naplnění plné kapacity základní školy.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214800-8; 45300000-0; 45100000-8;

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany, Pražská 28

Smluvní hodnota veřejné zakázky

29 280 000 bez DPH (35 428 800 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

6. 4. 2018, 17:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARTENDR s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA

Kontaktní e-mail: zs-planany@centrum.cz

Kontaktní telefon: 734 896 885

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP V ZŠ PLAŇANY - STAVBA“.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap