Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany zadávané zadavatelem Městys Plaňany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Plaňany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce na zateplení objektu zdravotního střediska v Plaňanech. Jedná se o zateplení stěn, ploché střechy a výměnu oken a dveří za nová - velmi kvalitní, s nízkým součinitelem prostupu tepla.

Poznámka

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, účinných od 20. 6. 2014.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000007

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3 - 8/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45.22.32.20-4 opláštění budov CPV 45 00 00 00 - 7 stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Plaňany, ul. Pražská č.p. 380,284 01 Plaňany; č.parc. st. 497, č. parc. 36, k.ú. Plaňany (721387), Středočeský kraj. Dále budou stavbou dotčeny pozemky p.č. 22/8; 34/2; 34/4;34/5. (přístup ke stavbě).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 792 059,65 bez DPH (5 798 392,18 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 630 078,01 bez DPH (5 602 394,39 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 755 967,97 bez DPH (6 964 721,24 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2014, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Plaňany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Martin S. Charvát, starosta

Kontaktní e-mail: mestysplanany@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420321792124

Kontaktní datová schránka: e5cbtvj

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
lRlS Bohemia s.r.o. (24799777) Uchazeč 4 995 749,24 Kč vč. DPH
4 128 718,38 Kč bez DPH
V.P.Procházka s.r.o. (26184745) Uchazeč 5 657 860,60 Kč vč. DPH
4 675 917,85 Kč bez DPH
BENZ spol. s.r.o. (47542098) Uchazeč 5 657 184,- Kč vč. DPH
4 675 358,68 Kč bez DPH
ADEMASTAV s.r.o. (24300721) Dodavatel 5 602 394,39 Kč vč. DPH
4 630 078,01 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap