Veřejné osvětlení v místní části Křemenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejné osvětlení v místní části Křemenice zadávané zadavatelem Městys Libice nad Doubravou. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Libice nad Doubravou

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejné osvětlení v místní části Křemenice

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45316100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Libice nad Doubravou, místní část Křemenice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

846 343,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 2. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Libice nad Doubravou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Václav Venhauer

Kontaktní e-mail: ou.libice@tiscali.cz

Kontaktní telefon: 569 621 255, 620 659 834

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejné osvětlení v místní části Křemenice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva - zadávací dokumentace 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Přehled subdodavatelů 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 Výkaz celkového obratu 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 Referenční list 27. 1. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo 27. 1. 2014 Zobrazit
Výkaz výměr 27. 1. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o umístění stavby 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Průvodní zpráva 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Technická zpráva 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Stožáry, svítidla, jámy a pouzdra 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Schéma zapojení VO 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Polohopisný plán 27. 1. 2014 Zobrazit
Projektová dokumentace - Inženýrské sítě 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - ČEZ 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - RWE 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - Telefonica 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - Správa CHKO Železné rory 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - VaK Havlíčkův Brod 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - KSÚS Vysočiny 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - Dopravní inspektorát 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - MěÚ Chotěboř odbor dopravy 27. 1. 2014 Zobrazit
Dokladová část - MěÚ Chotěboř odbor životního prostředí 27. 1. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 11. 2. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap