Realizace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové zadávané zadavatelem Městys Havlíčkova Borová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Havlíčkova Borová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou sadovnické úpravy šesti lokalit v Havlíčkově Borové. Na základě zpracování zdokumentované inventarizace a klasifikace stávajících dřevin jsou navržena pěstební opatření (ošetření dřevin, kácení přestárlých dřevin, dřevin ve špatném zdravotním či provozním stavu nebo dřevin koncepčně zcela nevýhodných). Dále je v místě odstraněných dřevin a také četných místech, kde je stávající zeleň omezena na holé travnaté plochy, navržena nová výsadba stromů, keřů či keřových skupin. Návrh nové výsadby je proveden s ohledem na kulturně-historické hodnoty památkové zóny v městysi Havlíčkova Borová a s ohledem na hodnoty přírodní.

Poznámka

Zbývající část zadávací dokumentace, tj. projektová dokumentace je přístupná za poplatek 500,- na CD u zástupce zadavatele po předchozí písemné žádosti zaslané poštou či elektronicky. Uchazeč si může zbylé části zadávací dokumentace převzít osobně na adrese: Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 nebo mu budou zaslány na adresu uvedenou v písemné žádosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77211400-6 Kácení stromů, 77211600-8 Vysazování stromů

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Havlíčkova Borová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 11. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 12. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3, 160 00 Praha 6

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Johana Drastilová

Kontaktní e-mail: drastilova@ratifico.cz

Kontaktní telefon: +420 773659331

Kontaktní datová schránka: 8yxwfzd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap