Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu projektové dokumentace, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Stavební práce zahrnují zateplení neprůsvitných konstrukcí svislého obvodového pláště, střechy a výměny vybraných otvorových výplní na budově Hasičské zbrojnice a zdravotního střediska v Drnholci.

Poznámka

Zadávací řízení probíhá v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí.
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

městys Drnholec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 738 745,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AQE advisors, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Sylvie Bartośová

Kontaktní e-mail: bartosova@tectronik.cz

Kontaktní telefon: 702088937

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavika s.r.o. (49432991) Dodavatel 1 585 508,- Kč vč. DPH
1 310 337,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap