Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec - část VIS a LVS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec - část VIS a LVS zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec - část VIS a LVS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec - část VIS a LVS.
Bude dopracován, rozšířen a zkvalitněn systém hlásné a předpovědní povodňové služby včetně vybudování lokálního varovného systému, obsahující sledování vybranho vodního toku u přečerpávací stanice pomocí instalace hladinoměru kategorie C s vodočetnou latí a jeden srážkoměr. Důležitou součásti celého systému včasného varování obyvatelstva před povodní je i jejich včasné varování a informování o hrozícím nebezpečí povodně. Dojde tedy k rozšíření a modernizaci systému bezdrátového rozhlasu na území městýse. Toto splňuje kompaktní a univerzální varovný systém, který spojuje možnosti místních bezdrátových informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s JSVI. (Jednotný systém varování a informování).

Poznámka

Operační program Životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005281

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017122

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

elektronické informační služby-64216200-5; přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím zařízením-32230000-4; informační systémy zaměřené na životního prostředí-90714100-6; zvukové a vizuální signalizační přístroje-31620000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 524 532,- bez DPH (4 264 683,72 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 420 560,- bez DPH (4 138 878,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 420 560,- bez DPH (4 138 878,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: 739301356

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec - část VIS a LVS.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 27. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 27. 3. 2018 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele 25. 4. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 4. 6. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 13. 6. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap