K 00114 – Drnholec U Sýpky, II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce K 00114 – Drnholec U Sýpky, II. etapa zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

K 00114 – Drnholec U Sýpky, II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je novostavba místní komunikace s chodníkem a příslušnými inženýrskými sítěmi. Navržená místní komunikace bude komunikací lokálního významu. Tato komunikace bude sloužit pro obsluhu 28 rodinných domů. Komunikace je navržena s živičným povrchem šířky 5,5 m mezi silničními obrubami. Součástí návrhu komunikací je chodník pro pěší, vjezdy a účelová komunikace. Součástí projektové dokumentace je návrh jednotlivých inženýrských sítí. Přístup na staveniště bude zajištěn po trase silnice II/414. Podrobnosti jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace

Externí odkaz na bližší informace

http://www.drnholec.eu/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

485026

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211360-0

Místo plnění veřejné zakázky

Drnholec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 585 529,92 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ivana Kratochvílová

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: +420 775 566 237

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce K 00114 – Drnholec U Sýpky, II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 1 ZD - krycí list 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 1 ZD - krycí list - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 2 ZD Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 2 ZD Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 3 ZD - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 3 ZD - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 4 ZD - návrh smlouvy 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 4 ZD - návrh smlouvy - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 5 ZD - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 5 ZD - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 6 ZD - DPS 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 7 ZD - Seznam subdodavatelů 6. 6. 2014 Zobrazit
Příloha 7 ZD - Seznam subdodavatelů - formát doc 6. 6. 2014 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 6. 6. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 6. 6. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 14. 7. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče 7. 8. 2014 Zobrazit
Smlouva s vítězným uchazečem 7. 8. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 7. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 26. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 26. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 26. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 26. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 26. 8. 2014 Zobrazit
Příloha smlouvy 27. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 23. 10. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 23. 10. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky K 00114 – Drnholec U Sýpky, II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ, a.s. (26177005) Dodavatel 14 018 491,20 Kč vč. DPH
11 585 529,92 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s. (42196868) Uchazeč 16 731 865,- Kč vč. DPH
13 827 987,- Kč bez DPH
VHS Břeclav s.r.o. (42324149) Uchazeč 15 123 981,- Kč vč. DPH
12 499 158,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava (45274924) Uchazeč 16 950 771,98 Kč vč. DPH
14 008 902,46 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap