K 00051 – Drnholec U Sýpky, II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce K 00051 – Drnholec U Sýpky, II. etapa zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

K 00051 – Drnholec U Sýpky, II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je novostavba místní komunikace s chodníkem a příslušnými inženýrskými sítěmi. Navržená místní komunikace bude komunikací lokálního významu. Tato komunikace bude sloužit pro obsluhu 28 rodinných domů. Komunikace je navržena s živičným povrchem šířky 5,5 m mezi silničními obrubami. Součástí návrhu komunikací je chodník pro pěší, vjezdy a účelová komunikace. Součástí projektové dokumentace je návrh jednotlivých inženýrských sítí. Přístup na staveniště bude zajištěn po trase silnice II/414. Podrobnosti jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.drnholec.eu/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

480002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211360-0

Místo plnění veřejné zakázky

Drnholec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 2. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ivana Kratochvílová

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@akkavrik.cz

Kontaktní telefon: +420 775 566 237

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce K 00051 – Drnholec U Sýpky, II. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap