Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci zadávané zadavatelem Městys Drnholec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Drnholec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem rozšíření infrastruktury (komunikace, kanalizace, vodovod) v Městysi Drnholec.
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063, autorizovaná osoba: Ing. Vladimír Tauchman, ČKAIT: 1003445.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Česká republika, Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), Městys Drnholec (kód ZÚJ: 584444), adresa pro provedení stavebních prací je blíže specifikována v projektové dokumentaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

31.211.571 bez DPH (37.766.000 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

17.040.400 bez DPH (20.618.884 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6.935.804,65 bez DPH (8.392.324 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

1. 2. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTINŽENÝRING a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ilja Kašík

Kontaktní e-mail: kasik@inving.cz

Kontaktní telefon: +420 604 665 171

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap