Oprava střešní krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střešní krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech zadávané zadavatelem Městys Cítoliby. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Cítoliby

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střešní krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech

Předmět veřejné zakázky

krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Staveniště je veřejně přístupné, tudíž neproběhne prohlídka stavebního objektu.
Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny budovy fary č.p. 57 v Cítolibech o ploše 320m2, vč. laťování a opravy 2 ks komínů a klempířských prvků.
Kolem objektu bude postaveno bezpečnostní lešení. Provede se demontáž stávajících klempířských prvků a postupné odebrání staré střešní krytiny střechy vč. laťování. Bude odstraněna narušená část komínového zdiva .Oprava komínových těles bude řešena dozdívkou z lícových plných cihel, vč. spárování a ukončení hlavy komínů betonovou deskou. Nové laťování pro taškovou krytinu bobrovka bude provedeno na kontralatích, včetně montáže střešní folie. Dále budou osazeny nové klempířské prvky-oplechování komínů, úžlabí a nadezdívky ozdobného štítu a háky pro podokapní žlaby. Podle potřeby budou opraveny dřevěné konstrukce volských ok. Následně bude provedena postupná montáž nové střešní taškové krytiny bobrovky, osazeny podokapní žlaby, vč. dešťových svodů a montáž hromosvodu a zemnícího vedení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VŘ 1/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7: Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je zejména budova fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech

Smluvní hodnota veřejné zakázky

757 061,- bez DPH (916 044,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

759 191,- bez DPH (918 622,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střešní krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 20. 11. 2018 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě o dílo 20. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava střešní krytiny budovy fary, č.p. 57, na Tyršově náměstí v Cítolibech zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Radek Fořt - stavební činnost (72692812) Dodavatel 916 044,- Kč vč. DPH
757 061,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap