Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech zadávané zadavatelem Městys Cítoliby. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Cítoliby

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na stavbu „Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Staveniště je veřejně přístupné, tudíž neproběhne prohlídka stavebního objektu.
Komunikace je navržena v šířce 5,0 m. Komunikace má střechovitý sklon, který bude stejný, jako je stávající příčný sklon současné komunikace. Komunikace je ohraničena betonovými obrubníky šířky 0,15 m. V místech vjezdů na přilehlé pozemky jsou betonové obrubníky navrženy šířky 0,1 m a jsou snížené na úroveň, která odpovídá výšce snížených obrubníků v místě vjezdů dle normy.
V rámci uličního prostoru je vybudováno 9 parkovacích stání šířky 2,0 m a délky 5,75 m. Parkovací stání mají opačný sklon než přilehlý pás komunikace a jsou od komunikace odděleny vodorovným dopravním značením šířky 0,125 m.
Dále jsou řešena napojení přilehlých nemovitostí. V místech vjezdů jsou navrženy snížené obrubníku a pro případ řešení uličního prostoru, kde by byly budoucí vjezdy řešeny přes chodník se zesílenou konstrukcí, jsou navrženy varovné pásy šířky 0,4 m v místech u snížených obrubníků.
Celková plocha opravovaných komunikací je 755 m2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233100-0 : Stavební úpravy pro komunikace

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je místní komunikace městyse Cítoliby v ulici Fűgnerova tedy zejména katastrální území Cítoliby, par.č. 655/1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 546 500,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 496 959,- bez DPH (1 811 320,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 6. 2017, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 30. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava povrchu komunikace ulice Fűgnerova v Cítolibech zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Raeder & Falge s.r.o. (28714989) Dodavatel 1 811 320,- Kč vč. DPH
1 496 959,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap