Technická zpráva

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výstavba kanalizační přípojky délky 200,6m na pozemcích parc. č. 1248/1, 477/2, 479/2, 479/5, st. č. 256, kat. území Brodce nad Jizerou, pro areál Masarykovy základní a mateřské školy v Brodcích (dále jen „Stavba“) zadávané zadavatelem Městys Brodce.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Technická zpráva

Datum uveřejnění

18. 11. 2021

Externí odkaz

www.brodce.cz

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap