Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa zadávané zadavatelem Městská část Praha - Šeberov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Šeberov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je výstavba vodohospodářských objektů a následná rekonstrukce povrchů vozovky podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ zpracované spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČ 26760312, jako zakázka č. 3974/2017 v 01/2018. Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace a s tím spojené odvodnění komunikací do uličních vpustí a následné napojení na dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace bude napojena na úsek odvodnění realizovaný v rámci údržbových prací.
Dešťová kanalizace je navržena v profilech DN300, 400, 500 z kanalizační kameniny těsněné integrovanými spoji z polyuretanu.
Dále jsou řešeny rekonstrukce stávajících komunikací v části Hrnčíře. Rozsah stavby je dán ulicemi: Lipenská, Osvětová, V Záhybu, Rojická a U Školky a navazuje na již zrealizovaný projekt rekonstrukce některých ulic v této oblasti (část ulice Lipenská a Osvětová, ulice K Safině).
Předmětem plnění jsou všechny případné úpravy navrženého konceptu DIO (E.1.2. DPS) na podnět dodavatele, veškeré zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného provedení, dokumentace zásad organizace výstavby a dokladová část pro kolaudační řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-020569

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Praha - Šeberov [762130]

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 658 000,- bez DPH (22 576 180,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

17 981 987,- bez DPH (21 758 204,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

18 817 092,- bez DPH (22 768 682,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Šeberov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Venturová

Kontaktní e-mail: info@seberov.cz

Kontaktní telefon: 244911713

Kontaktní datová schránka: r3ibjti

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INPROS PRAHA a.s. (47114444) Dodavatel 21 758 204,- Kč vč. DPH
17 981 987,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap